*Tổ 5 tuổi : Cô Phan Thị Quỳnh Trang - Tổ Trưởng

- Lê Thị Oánh 

- Phan Thị Mỹ Linh

-Lê Thị Tú

- Đặng Thị Nghĩa

- Lê Thị Nhung

*Tổ 3-4 tuổi : Lê Thị Vân (tổ trưởng) Phan Thị Loan(Tổ phó)

- Lê Thị Hoa

-Tô Thị Tâm

- Phan Thị Liên

-Nguyễn Thị Dung

- Nguyễn Thị Hoan

*Tổ nhà trẻ: Phạm Thị Hà (Tổ trưởng)

- Dương Thị Thúy

-Đặng Thị Nghĩa

-Lê Thị Liêu